Privacy verklaring

bijzondereboekjes.nl
januari 2022

Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers. Persoonsgegevens verwerk ik alleen voor het
doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR: General Data Protection Regulation) en de
Telecommunicatiewet.

Info

De website https://bijzondereboekjes.nl wordt beheerd door Trudie Labuschagne.
Trudie Labuschagne is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Mijn gegevens

Trudie Labuschagne

Blokhuispoort H-vleugel cel 9
Blokhuisplein 40
8911 LJ Leeuwarden

mail@bijzondereboekjes.nl

KvK-nummer 77951689

Btw-id NL003265762B88

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer jij je online aanmeldt voor mijn nieuwsbrief, mijn contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, wordt aan jou gevraagd om gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • voor- en achternaam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • bedrijfsnaam

Met welk doel gebruik ik de persoongegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Als je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief, heb ik je naam en e-mailadres nodig om deze nieuwsbrief nieuws aan je te sturen.
  • Op het moment dat je deel neemt aan een van mijn workshops heb ik je naame-mailadres en telefoonnummer nodig voor het reserveren van jouw plek bij een workshop en om met je te communiceren over de workshop.
  • Op het moment dat je een aankoop doet voor een product in mijn webwinkel of via schriftelijk contact heb ik je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig om de betaling te verwerken en om de praktische zaken af te kunnen handelen.
  • Wanneer jij mijn contactformulier invult, zijn jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om contact met jou op te nemen en jou van een reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens aan mij te verstrekken geef je mij toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als ik diensten aan je gaan leveren. Ik verwerk jouw gegevens dus op grond van artikel 6 lid 1 sub a en sub b Wbp.

Met wie deel ik jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van STRATO, die uitsluitend in Duitse datacenters staan. Deze datacenters hebben een ISO 27001-certificering van de TÜV (Duitse keuringsinstantie). Hoe STRATO met jouw gegevens omgaat, kun je hier lezen.

Beveiliging persoongegevens

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookiebeleid kun je hier vinden.

Google Analytics

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Sociale media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via sociale media. Dit kan door middel van een aantal socialemedia-buttons.

Van de volgende socialemediakanalen heb ik de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke socialemediakanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen of via de cookiemelding op deze website. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links

Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten bijzondereboekjes.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer jij je uitschrijft voor mijn nieuwsbrief, worden je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem verwijderd.

De gegevens die ik alleen gebruik om te antwoorden op een bericht dat jij aan mij hebt gestuurd via mijn contactformulier, worden binnen 1 jaar na mijn laatste correspondentie met jou verwijderd.

Wanneer je hebt deelgenomen aan een van mijn workshops of een product in mijn webwinkel hebt gekocht, bewaar ik jouw gegevens maximaal een jaar.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik jouw gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik neem je verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via mail@bijzondereboekjes.nl.

WIJZIGINGEN

Ik behoud mij het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.